A SZENT SKAPULÁRÉ TÖRTÉNETE

            1251. Július 16.-án Stock Szent Simonnak, a Kármelita Rend általános főnökének megjelent a Szűzanya, áldott kezében tartván a vállruhát és így szólt: "Azt a kiváltságot adom a te számodra és minden kármelita számára, hogy aki ebben a skapuláréban hal meg, nem szenved az örök tűzben. Fogadd kedves fiam, rended vállruháját, társulatom jelvényét, íme az üdvösség jele, oltalom a veszélyben, a béke és az örök frigy záloga." Ezt a kiváltságot az Egyház kiterjesztette mindazokra a hívekre, akik ezt szabályszerűen felveszik.

            A szent vállruha, (mely megszentelt Skapuláré éremmel is helyettesíthető) felvétele által tagjai leszünk a Skapuláré társulatnak, ezáltal a Szűzanya gyermekeiként megtapasztalhatjuk mindenkori hathatós segítségét.

            A szent vállruhát (vagy Skapuláré érmet) éjjel-nappal viselni kell.

            XV.Benedek pápa szavai: "Legyen közös nyelvetek az Evangélium szava, és közös fegyveretek a Kármelhegyi Szűz skapuláréja, amelyet mindegyiketeknek viselnie kellene, amely éppen a halál utáni pártfogás egyedülálló kiváltságának örvend!"

 

SZOMBATI KIVÁLTSÁG

A boldogságos Szűz Mária anyai szeretete kiterjed a tisztítóhelyen szenvedő társulati tagokra is. Amint ugyanis megígérte, leszáll hozzájuk, megvigasztalja és a neki szentelt SZOMBATI NAPON kiszabadítja onnét őket. (XXII János pápa 1322.márc.3. és V.Pál pápa 1613.febr.15.)

 

SKAPULÁRÉHOZ KÖTÖTT BÚCSÚK

Részleges búcsú

            A Skapuláré ill. Érem kegyes használata (pl. egy gondolat, egy odafigyelés, egy érintés, egy csók...) azonkívül, hogy szövetségünket erősíti a Boldogságos Szűzzel és Istennel, részleges búcsúval jár, amelynek értéke annak arányában emelkedik, hogy ki-ki a jámborságnak és buzgalomnak milyen mértékével rendelkezik.

Teljes búcsú

            elnyerhető a Skapuláré legelső felvételének napján, Kármelhegyi Boldogasszony (júl. 16.), Stock Szent Simon (május 16.), Szent Illés próféta (júl. 20.), a Gyermek Jézusról nev. Teréz (okt. 1.), Avilai Szent Teréz (okt. 15.), kármelita Mindenszentek (nov. 14.), Keresztes Szent János (dec. 14.) ünnepén.

            Ezeknek a búcsúknak az elnyeréséhez az alábbi feltételeknek kell eleget tennünk:

                        1.) szentségi gyónás, szentségi áldozás, a pápa szándékára való imádság (pl. Miatyánk, Üdvözlégy).

                             2.) ígéret arra, hogy meg akarom tartani a Skapuláré Társulat kötelmeit.

 

A SKAPULÁRÉ TÁRSULAT KÖTELMEI

1.) A szabályszerűen felvett szent vállruhát vagy skapuláré-érmet állandóan viselni kell.

2.) Állapotbeli tisztaság megőrzése

3.) Napi rövid felajánló ima és háromszor: Üdvözlégy Mária..., Dicsőség ...

 

NAPI FELAJÁNLÓ IMA

Ó, Boldogságos Szeplőtelen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Amen.

3 Üdvözlégy Mária ... és  Dicsőség ... stb.

 

 

Oldalmenü
Szavazás
Szoktál-e imádkozni?
Nem imádkozom
Ritkán
Csak a közösségben
Gyakran
Naponta