Szeretet az Isten.

 

"2.   Ó édes égetés!
Ó kedves, drága seb!
Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,
Amelyben örök élet íze van,
S amely lerója minden tartozásom!
S ölvén, életté változtattad a halált."

(Keresztes Szent János: Az Élő Szeretetláng)

Nincsenek véletlenek, Isten hozott! Nézz körül, szeretettel  visszavárunk.

Ez a Keresztes Szent János levelező lista  honlapja, ha fel szeretnél iratkozni, Yahoo!  ID-vel lehet rákattintva a fenti linkre, 
a lista szabályai letölthetők >>innen.

 

Tarts velünk az Úr Arcának keresésében!

-2008, április 8.-

Elköltözünk, itt vagyunk megtalálhatók :

http://sites.google.com/site/szepszeretet

Blog (Aktuális témák)

 


Avilai Szent Teréz és Jézus (F. Zeffirelli : Jesus of Nazareth)


Július 16 - Teljes búcsú nyerhető a skapulárésoknak

      

 

                                            Erdély.ma - hírek

 

Kedves Látogató !

Katolikus honlapunkon, ha böngészni lesz kedved, akkor láthatod majd, hogy papjainkat atyának nevezzük. A teljes írást itt találhatod meg: DEPOSITUM.  Ugyanakkor,  a Depositum honlapján sok olyasmire is találsz majd választ, amivel általában vádolni szokták kétezeréves Egyházunkat.

"Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei" (Mt 23:9). Lelki atyaságról van szó.

Talán Pál következő újszövetségi kijelentése a legtömörebb utalás a papok lelki atyaságának a teológiájára:  "Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok: mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban." (1Kor 4:14-15)

Először is a tiltás, hogy "atyának se szólítsatok senkit", nem vonatkozik a vér szerinti apákra. Szintén nem vonatkozik arra sem, hogy őseinket "atyáinknak" hívjuk, amint az az ApCsel 7:2-ben olvasható, ahol István "atyánkra, Ábrahámra" hivatkozik, vagy a Róm 9:10-ben, ahol Pál  "Izsák atyánkról" beszél.

A teljes idézet: "Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus." (Mt 23:8-10)

Az első probléma az, hogy bár Jézus látszólag megtiltja a "tanító" szó használatát, Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 19-20-ik versben mégis ő maga választott ki néhány apostolt: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket... és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek." Pál tanítói megbízatásáról beszél: "Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek... a pogányok tanítója hitre és igazságra."(1Tim 2:7) "Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot, az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem." (2Tim 1:11). Pál emlékeztet bennünket arra, hogy az Egyházban tanítói hivatal is van: "Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett." (1Kor 12:28); és "Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett" (Ef 4:11). Minden

Oldalmenü
Szavazás
Szoktál-e imádkozni?
Nem imádkozom
Ritkán
Csak a közösségben
Gyakran
Naponta